Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby.

Zakup innowacyjnych urządzeń pomiarowych w celu umocnienia pozycji konkurencyjnej firmy na rynku usług geodezyjnych.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe “Mapol” s.c. Janusz Drewniak, Bogdan Grudziński

Wartość projektu – 150060,00 PLN

Wartość dofinansowania 72000,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl