Posiadamy udokumentowaną renomę, którą zdobyliśmy dzięki najwyższej jakości usług oferowanych. W naszej ofercie znajdziecie m.in. :

- usługi geodezyjne dla inwestorów indywidualnych (mapki dla celów projektowych, podziały, rozgraniczenia)
- mapy do celów projektowych dla biur projektowych
- geodezyjna obsługa inwestycji budowlanych
- usługi geodezyjne związane z ewidencją budynków i gruntów
- usługi geodezyjne związane z kontrolą zasiewów
- usługi geodezyjne związane z budową i przebudową dróg i autostrad
- usługi geodezyjne związane z zakładaniem osnów geodezyjnych
- mapy tematyczne (zalewowe i inne)
- usługi geodezyjne związane z geometrią obiektów miejsca niedostępne

Pomiary sytuacyjno - wysokościowe:
- opracowanie map do celów projektowych
- pomiary powykonawcze
- pomiary uzupełniające
- cyfrowe opracowania kartograficzne
- modele przestrzenne

Pomiary realizacyjne:
- obsługa geodezyjna budownictwa ogólnego i przemysłowego
- badanie przemieszceń, odkształceń i pionowości obiektów
- pomiary kontrolne suwnic
- tyczenia budowli, tras itp.
- inwentaryzacje uzbrojenia podziemnego terenu
- lokalizacje istniejącego uzbrojenia podziemnego terenu

Pomiary związane z ewidencją gruntów:
- rozgraniczenia i podziały działek
- badanie stanu prawnego nieruchomości
- sprządzanie dokumentacji do celów prawnych